Keskustelu»Keskustelussa»Tuore European Communication Monitorin raportti julkistettu myös Biblossa

Tuore European Communication Monitorin raportti julkistettu myös Biblossa

Viestejä: 1
Kirjoitti Biblon toimitus|ti 10.08.2010 klo 14:23
Tuoreet European Communication Monitorin (ECM2010) tulokset löydät Biblon Materiaalipankin Tutkimuksista:

Sieltä selviää mm. että
- Eurooppalaiset viestijät pitävät sosiaalista mediaa suurimpana haasteenaan
- Viestinnän osa-alueista työyhteisöviestinnän ja yhteiskuntavastuuviestinnän merkityksen arvioitiin kasvavan, kun taas markkinointiviestinnän vähenevän.
- Suurinta kasvua ennustettiin online-yhteisöjen ja online-videoiden käytölle yhteisöviestinnässä, vaikka sosiaaliseen mediaan liitetään merkittäviä uhkia.
- PR-ammattilaisista 69% on tyytyväisiä työhönsä ja 75% kokee, että johto ottaa heidät vakavasti Luku on noussut viime vuodesta, sillä talouden taantuman koettiin vain lisäävän arvostusta.
- Valtaosa kokee vaikuttavansa ennen kaikkea maineeseen, brändiin ja organisaatiokulttuuriin, mutta harvempi suoraan liiketoimintaan. - Vain neljännes mittaa strategisten tai taloudellisten tulosten
saavuttamista viestinnän kautta.

Koko raportti osoitteessa:
http://www.communicationmonitor.eu/ECM2010-Results-ChartVersion.pdf

European Communication Monitor on vuosittain tehtävä eurooppalaisten PR-ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä kartoittava tutkimus, johon osallistui tänä vuonna lähes 2000
vastaajaa 46 maasta.

Jaa tämä muille

|

Kommentoi

Tämän aiheen viestit